Αστικό δίκαιο

 • Μισθωτικές Διαφορές (εμπορικές μισθώσεις, καταγγελία μίσθωσης, καταβολή μισθωμάτων, αποζημίωση)
 • Διαφορές Οικογενειακού Δίκαιου (διαζύγιο, προσβολή πατρότητας , ζητήματα διατροφής , επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία , σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης , Δικαστική Συμπαράσταση )
 • Κληρονομικό Δίκαιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Διαθήκες, Αποποίηση κληρονομιάς , αγωγή περί κλήρου, νόμιμη μοίρα, έκδοση κληρονομητηρίων)
 • Εργατικό Δίκαιο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ( εργασιακές σχέσεις, Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο , εργατικά ατυχήματα, εξαρτημένη εργασία , συνταξιοδοτικά)
 • Γενικά και Ειδικά Θέματα Απαλλοτριώσεων
 • Αυτοκινητικές Διαφορές (αποζημιώσεις , τροχαία ατυχήματα – δυστυχήματα, συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης )
 • Οροφοκτησία
 • Εμπράγματο Δίκαιο (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής )
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Αποζημίωση από Αδικοπραξία
 • Προσβολή Προσωπικότητας
 • Εξειδίκευση στο νόμο 3869/2010 για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 • Κόκκινα Δάνεια Επαγγελματιών , Εμπόρων και Επιχειρηματιών ( Ν. 4307/2014 , Ν. 4224/2013 ).

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.