Εργατικό δίκαιο

  • Ενστάσεις – προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ
  • Νομικές ενέργειες για μείωση συντάξεων και αποδοχών
  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Εργατικό ατύχημα