Εργατικό δίκαιο

  • Ενστάσεις – προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ
  • Νομικές ενέργειες για μείωση συντάξεων και αποδοχών
  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Εργατικό ατύχημα

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.