Δίκαιο τραπεζικό και της αφερεγγυότητας

  • Tραπεζικές Συμβάσεις , Τραπεζική Αναγκαστική Εκτέλεση
  • Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο – CHF – ( αγωγή , μήνυση , ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής)
  • Νόμοι 4224/2013, 4307/14 (”κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια)
  • Νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη-υπερχρεωμένα νοικοκυριά)
  • Τραπεζική Διαμεσολάβηση
  • Νόμος 4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων)