Δίκαιο τραπεζικό και της αφερεγγυότητας

  • Tραπεζικές Συμβάσεις , Τραπεζική Αναγκαστική Εκτέλεση
  • Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο – CHF – ( αγωγή , μήνυση , ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής)
  • Νόμοι 4224/2013, 4307/14 (”κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια)
  • Νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη-υπερχρεωμένα νοικοκυριά)
  • Τραπεζική Διαμεσολάβηση
  • Νόμος 4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων)

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.