Δίκαιο των Επιχειρήσεων

  • Franchise και Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
  • Συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων
  • Ίδρυση και λύση εταιρειών πάσης φύσεως
  • Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Κατοχύρωση εθνικών,κοινοτικών και διεθνών Σημάτων
  • Start-up επιχειρήσεις
  • Εξυγίανση επιχειρήσεων
  • Ρύθμιση οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/17)