Δίκαιο των Επιχειρήσεων

  • Franchise και Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
  • Συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων
  • Ίδρυση και λύση εταιρειών πάσης φύσεως
  • Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Κατοχύρωση εθνικών,κοινοτικών και διεθνών Σημάτων
  • Start-up επιχειρήσεις
  • Εξυγίανση επιχειρήσεων
  • Ρύθμιση οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/17)

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.