ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ