Ιατρικό δίκαιο

  • Ιατρικό σφάλμα, αποζημίωση ασθενούς , ιατρική αμέλεια
  • Ποινικό-αστική ιατρική ευθύνη
  • Ιατρικές εταιρείες
  • Εργασιακά θέματα ιατρών-νοσηλευτικού προσωπικού –παραϊατρικού προσωπικού
  • Ιατρική Διαμεσολάβηση
  • Φαρμακευτικό Δίκαιο

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.