Δίκαιο της ενέργειας

Παροχή νομικών συμβουλών και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων αναφορικά με :

  • επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  • αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία  από την Ρ.Α.Ε  (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
  • Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας με τους τελικούς καταναλωτές
  • Α.Π.Ε (φωτοβολταϊκά , αιολικά πάρκα)
  • λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καθώς και τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011)