Ποινικό δίκαιο

Τομέας Ποινικού Δίκαιου:

  • Υποθέσεις Οικονομικού Ποινικού Δίκαιου
  • Υποθέσεις κοινού Ποινικού Δίκαιου πανελλαδικά
  1. Μηνύσεις
  2. Εγκλήσεις
  3. Σύνταξη Υπομνήματος
  4. Εγκλήματα κατά της ζωής , της τιμής και της περιουσίας
  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
  • Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης