Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τη διαμεσολάβηση νομικά / οικονομικά θέματα

  •  Υπάγονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις ΔΟΥ, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. ΟΑΕΕ κ.λ.π.), υπό τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει
  • Υπαγωγή και μικροεμπόρων στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/10
  • εξαίρεση και προστασία από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
  • Ο Ν. 4336/2015 καθιερώνει το κριτήριο των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», όπως αυτές διαμορφώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ.

    Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται ως εξής: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962 ευρώ μηνιαίως, δ) για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των 1.347 έως 1.720 ευρώ μηνιαίως, και στ) για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Ρωτήστε μας