Τροχαία Ατυχήματα

  • Αστική Ευθύνη
  • Αποκατάσταση ζημίας
  • Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης
  • Αποζημίωση από θανάτωση (αποζημίωση για ψυχική οδύνη )
  • Αποζημίωση σε περίπτωση  βλάβης οχήματος
  • Αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης σώματος
  • Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο.