ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ)

[:el]

Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής του πελάτη μας για υπαγωγή στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών ,απαλλάσσοντας τον από τις καταβολές προς τις δυο πιστώτριες τράπεζες (ορισμός μηδενικών καταβολών).

Ο αιτών τα τελευταία χρόνια είναι άνεργος και αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την έλλειψη δόλου και εκτός από τις μηδενικές καταβολές που όρισε,απαγόρευσε κάθε είδους καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του, προστατεύοντας παράλληλα και την κύρια κατοικία του από τυχόν εκποίηση.

[:]