ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ