ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΑΝΤ1

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ €50.000