ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΚΟΥΡΕΜΑ 67% – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

NEA ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ