ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ