ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ – ONE CHANNEL

NEA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ