ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ

Η πελάτισσα μας όφειλε σε πολλά τραπεζικά ιδρύματα – 13 στο σύνολο – χρηματικό ποσό ύψους 500.000 ευρώ , το οποίο αδυνατούσε να αποπληρώσει λόγω σοβαρότατου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Το Ειρηνοδικείο Πειραιά , απορρίπτοντας το σύνολο των ενστάσεων και αιτιάσεων των αντιδίκων τραπεζικών ιδρυμάτων , όρισε μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τέσσερα χρόνια και διαγραφή όλου του χρέους μετά το πέρας της τετραετίας στα 12 από τα 13 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καταβολή μόνο 100 ευρώ μηνιαίως στο τελευταίο ,καθώς και προστασία της κύριας κατοικίας της οφειλέτριας . Η απόφαση αυτή, επιβάλλεται, ενόψει της αποδεδειγμένης πραγματικής αδυναμίας της αιτούσας να επιβιώσει με τα μηνιαία έσοδα που λαμβάνει, σε συνδυασμό με το σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.