ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ

Το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας εξέδωσε οριστική απόφαση για υπερχρεωμένη πελάτισσα μας , αναγνωρίζοντας την αντικειμενική αδυναμία να είναι συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις . Το Δικαστήριο αφενός εξαίρεσε ολοκληρωτικά από την εκποίηση την ακίνητη περιουσία της αφετέρου μείωσε στο 1/4 περίπου τη μηνιαία δόση για την αποπληρωμή των δανείων της.