ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

Απορρίφθηκε η αγωγή δημοτικής αναπτυξιακής εταιρίας στην περιοχή της Κρήτης ,με την οποία ζητούσε από τον πελάτη μας να της καταβάλει υψηλού ποσού ενοίκια .

Αποδείξαμε στο Δικαστήριο ότι ο ισχυρισμός της ήταν παντελώς αναληθής.