ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Πρωτοδικείο Λασιθίου έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής και την κυρίως αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων του πελάτη μας , σε υπόθεση ρύθμισης κατάστασης αναφορικά με το δικαίωμα αντλήσεως ύδατος για την επιχείρησή του , απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς της αντιδίκου αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.