ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ – ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ)

Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής του πελάτη μας για υπαγωγή στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ,απαλλάσσοντας τον από τις καταβολές στην πιστώτρια τράπεζα (ορισμός μηδενικών καταβολών) .

Ο αιτών εξαιτίας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, δεν δύναται να εργαστεί.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την έλλειψη δόλου και εκτός από τις μηδενικές καταβολές που όρισε, απαγόρευσε κάθε είδους καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του, προστατεύοντας παράλληλα και την κύρια κατοικία του από τυχόν εκποίηση.