Tι είναι ο νόμος 4469/2017 του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων;

[:el]

TΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4469/2017;

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017), εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά µακράς οικονοµικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους

Σκοπός του συγκεκριμένου νόμου είναι, μέσω διαπραγμάτευσης, η συνολική και ταυτόχρονη ρύθμιση των οφειλών που έχουν  οι επιχειρήσεις προς όλους τους πιστωτές, ήτοι τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, ιδιώτες κλπ, ώστε να καταστεί η επιχείρησή τους ξανά βιώσιμη.

Ημερομηνία λήξης του είναι η 31/12/18.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ;

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα, εφόσον πληρούνται αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €
  2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή  2014):

α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) θετική καθαρή θέση (equity).

Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:

  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
  • ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
  • εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
  • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ;

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της..

Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης .

Ακολουθούνται σαφή χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών, προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

 Είναι σημαντικό ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο οφειλέτης σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα διεθνή σχετικά πρότυπα. Αυτός είναι που αιτούμενος εκκινεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εγκρίνει αντιπροτάσεις πιστωτών αλλά και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο ο οφειλέτης προστατεύεται με αυστηρή και συγκεκριμένη αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα, από νέες και παλιές διεκδικήσεις εναντίον του.

Για πρώτη φορά επίσης σε διαδικασία εκτός δικαστηρίων, η πλειοψηφία των συμφωνούντων να συμμετάσχουν σε ρύθμιση πιστωτών, βάσει της αναλογίας της απαίτησης τους από την επιχείρηση που αιτείται, είναι δυνατόν να εκκινήσει τη διαδικασία, αλλά και να δεσμεύει τους υπόλοιπους πιστωτές που δεν συμμετέχουν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συνεννόησης

Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εξωδικαστική συμφωνία δύναται να καταστεί τόσο δεσμευτικά ισχυρή, όσο μία δικαστική απόφαση. Βάσει του Νόμου η συμφωνία δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

Η Δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και επιλαχούσα στο Μητρώο Συντονιστών του Ν.  4469/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ[:]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *