ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

AKYΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

AΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (281 ΑΚ) – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ