ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ – NAFTEMPORIKITV

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – NAFTEMPORIKITV

NAFTEMPORIKITV – ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ