ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 281 ΑΚ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ