Τι είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση;

[:el]

Τι είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση;
Ποια είναι η διαδικασία διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών;

H τραπεζική διαμεσολάβηση, εξ ορισμού αφορά τις υποθέσεις εκείνες που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαφορές δανειοληπτών με τραπεζικά ιδρύματα, ΄΄κόκκινα’’ επιχειρηματικά δάνεια κλπ

Όπως ορίζεται σήμερα νομοθετικά, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εφαρμογή του στον νόμο Κατσέλη, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία των μερών, όταν η διαφορά δεν έχει εισαχθεί στο δικαστήριο, είτε με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη, οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης και σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου.

Στις περιπτώσεις των υπερχρεωμένων λοιπόν, είναι συμφέρον τόσο για την τράπεζα να ικανοποιηθεί άμεσα και σίγουρα όσο και για τον δανειολήπτη να ρυθμίσει τις οφειλές του, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες χωρίς να κινδυνεύσει η αξιοπρεπής διαβίωσή του.

Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της ισό­τητας των μερών, έτσι ώστε να παύσει ο Γολιάθ (τράπεζα) να επιβάλλει στον Δαβίδ (δανειολήπτη) με συ­νεχείς οχλήσεις και προειδοποιητι­κές επιστολές (σελίδα 6 του Κώδικα Δεοντολογίας) προαποφασισμένες ρυθμίσεις και προτάσεις που στηρί­ζονται αποκλειστικά και μόνο στην εξατομικευμένη, αλλά απλά λογιστι­κή απεικόνιση κάθε περίπτωσης.

Σημειωτέον εδώ, ότι κάθε μέρος προσέρχεται με τον δικηγόρο του, σε αντίθεση με τη διαδικασία που προτείνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για μη παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Τέλος, μετά το πέρας της διαμεσολάβησης συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφεται (σε περίπτωση επιτυχίας) από όλους τους συμμετέχοντες (σε περίπτωση αποτυχίας μόνο από τον διαμεσολαβητή), και το οποίο δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, να κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής της διαμεσολάβησης και να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό (κατά τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ).

Η δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (επίπεδο Ι και ΙΙ) από το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ), με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ[:]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *